દાદાની આ મોટી બીમારી દૂર કરવા મોગલ માં ની માનતા રાખતા ની સાથે જ થયો ચમત્કાર જાણો માં મોગલ ના પરચા.

માં મોગલના અનેક પરચા છે અપરંપાર જે વ્યક્તિની પણ માં મોગલ સાથે શ્રદ્ધા અને આસ્થા બંધાઈ જાય છે. તે વ્યક્તિને જીવનમાં કયારેય દુઃખ આવતું નથી. માં મોગલ તેમના દ્વારે આવતા દરેક ભકતોની મનોકામના પુરી કરે છે.

માં મોગલના આ પરચાઓના લીઘે આઢારે વર્ણની માતા કહેવામાં આવે છે. માં મોગલના મંદિરમાં ઘર્મ જાતિને લઈને કયારેય કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ કરવામાં નથી આવતો. હાલમાં જ એક એવો અજીબો ગરબી કિસ્સો સામે આવ્યો છે. એક દાદાના હૃદય રોગની ખૂબ જ પીડા હતી તેથી તેમણે ગુજરાતમાં ઘણી જગ્યાએ સારવાર કરાવી ચુક્યા હતા તે દરમિયાન ડોક્ટરોએ કહ્યું કે તમારી ત્રણ હૃદય ની નશો બ્લોક છે.

એટલે ચાર લાખ રૂપિયામાં આપી દાદા નું ઓપરેશન કરાવવામાં આવ્યું હતું પરંતુ તેમને ઓપરેશનનો કોઈ પણ ફરક જ ના પડ્યો. તે દરમિયાન ડોક્ટરે તેને કે સારવાર કરવાનો કહ્યું અને દસ દિવસ અહીં રહેવું પડશે જેનો ખર્ચ ₹35,000 રહેશે.

આ પરિવારે અંતે માં મોગલ પર અતૂટ વિશ્વાસ રાખ્યો. માં મોગલ ની માનતા રાખવાથી દાદાને સારું થઈ ગયું. તેથી તેઓ તરત જ માં મોગલ ઘામના મંદિરે જઈ તેમની માનતા પૂરી કરવા માટે આવ્યા. કહેવાય છે કે માં મોગલ પર આશા અને શ્રદ્ધા રાખવાથી માં મોગલ તમામ મનોકામનાઓ પુરી કરે છે.

માટે આ દુઃખીયાળા પરિવારે માં મોગલની માનતા રાખી હતી કે તેથી તરત જ એ દાદાને સારું થઈ ગયું. તેથી એ તે પરિવાર દાદાને સાથે લઈને કબરાઉ ધામ આવી પહોંચ્યા હતા. માં મોગલના આશીર્વાદ લીધા અને મણીધર બાપુ ના પણ આશીર્વાદ અને આશિષ લીધા. ત્યારે મણીધર બાપુએ કહ્યું કે માં મોગલ પર તમે જે અતૂટ વિશ્વાસ રાખ્યો તેના કારણે જ તમારી માનતા પૂરી થઈ છે.

ત્યાં બિરાજમાન બાપુ જણાવ્યું છે કે આ કોઈ જાદુ નથી .પરંતુ માં પર શ્રદ્ધા અને અતૂટ વિશ્વાસ રાખવાથી તમારું કામ ચોક્કસ રીતે પૂરું થયું છે અને હંમેશા તમે માં મોગલ ઉપર પૂરતી આસ્થા રાખજો. તમને જીવનમાં કોઈ દિવસ માં મોગલ દુઃખી કે નિરાશ નહીં થવા દે.

Leave a Comment